Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zakřivení izobar nebo izohyps cyklonální
zakřivení izobar, popř. izohyps typické pro oblasti cyklon a brázd nízkého tlaku vzduchu, při němž vzduchová částice, pohybující se na sev. polokouli podél těchto izolinií, mění směr svého pohybu proti smyslu otáčení hodinových ručiček (na již. polokouli opačně). Odstředivá síla související s pohybem po prostorově zakřivené trajektorii působí na sev. polokouli vpravo od směru pohybu (na již. polokouli vlevo), tj. proti směru síly horizontálního tlakového gradientu a souhlasně s Coriolisovou silou. Viz též zakřivení izobar nebo izohyps anticyklonální.
angl: cyclonic curvature; slov: cyklonálne zakrivenie izobár alebo izohýps; něm: zyklonale Krümmung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: