Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zárodek kroupový
částice o velikosti řádu jednotek milimetru, která je patrná na řezu velkými kroupami a tvoří počáteční stadium kroupy. Jde o ledovou krupku, která vznikla jako velký ledový krystal nebo zmrzlá kapka rostoucí dále zachycováním přechlazených kapek nebo agregací ledových krystalů.
angl: hail embryo; slov: krúpový zárodok; něm: Hagelembryo m  2014
podpořila:
spolupracují: