Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření černého tělesa
elmag. záření, jehož spektrální složení je přesně dáno Planckovým zákonem. Viz též těleso absolutně černé.
angl: black body radiation; slov: žiarenie čierneho telesa; něm: Hohlraumstrahlung f, Strahlung eines schwarzen Körpers f; rus: излучение черного тела  1993-a1
podpořila:
spolupracují: