Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření elektromagnetické
viz záření.
angl: electromagnetic radiation; slov: elektromagnetické žiarenie; něm: elektromagnetische Strahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: