Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření infračervené
elmag. záření o vlnových délkách 0,7 µm až 1 000 µm. Infračervené záření zahrnuje záření dlouhovlnné. Viz též záření Slunce.
angl: infrared radiation; slov: infračervené žiarenie; něm: infrarote Strahlung f; rus: инфракрасная радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: