Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření korpuskulární
záření tvořené toky atomových jader, elektronů, protonů, neutronů, pozitronů, mezonů atd. Příkladem korpuskulárního záření je radioakt. záření typu alfa nebo beta, korpuskulární kosmické záření a zejména korpuskulární záření Slunce, zahrnující i sluneční vítr, tj. spojité vytékání plazmy z oblasti sluneční koróny. Korpuskulární sluneční záření vyvolává při interakci se zemským magnetickým polem a atmosférou polární záře, magnetické bouře a další geofyz. jevy. Viz též činnost sluneční.
angl: corpuscular radiation; slov: korpuskulárne žiarenie; něm: Korpuskularstrahlung f, Teilchenstrahlung f; rus: корпускулярнoe излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: