Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření krátkovlnné
v meteorologii elmag. záření o vlnových délkách kratších než 3 µm. Viz též záření dlouhovlnné.
angl: short-wave radiation; slov: krátkovlnné žiarenie; něm: kurzwellige Strahlung f; rus: коротковолновая радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: