Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření odražené
angl: reflected radiation; slov: odrazené žiarenie; něm: Reflexstrahlung f, reflektierte Strahlung f; rus: отраженная радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: