Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření přímé
angl: direct radiation; slov: priame žiarenie; něm: direkte Strahlung f; rus: прямая радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: