Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona putující
slov: putujúca cyklóna; fr: cyclone migrateur m; rus: подвижный циклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: