Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření rozptýlené
angl: scattered radiation; slov: rozptýlené žiarenie; něm: Streustrahlung f, gestreute Strahlung f; rus: рассеянaя радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: