Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření směřující dolů
málo používané označení pro úhrn globálního slunečního záření a záření atmosféry směřujícího k zemskému povrchu. Viz též záření směřující nahoru.
angl: downward radiation; slov: žiarenie smerujúce dole; něm: nein. Abwärtsstrahlung f, abwärtsgerichtete Strahlung f; rus: нисходящaя радиация , радиация направленная вниз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: