Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření směřující nahoru
málo používané označení pro úhrn odraženého globálního slunečního záření a záření zemského, resp. atmosféry směřujícího od zemského povrchu. Viz též záření směřující dolů.
angl: upward radiation; slov: žiarenie smerujúce nahor; něm: Aufwärtsstrahlung f, aufwärtsgerichtete Strahlung f; rus: радиация направленная вверх  1993-a3
podpořila:
spolupracují: