Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření totální
angl: total radiation; slov: totálne žiarenie; něm: Gesamtstrahlung f; rus: полная радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: