Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření vstřícné
nevh. označení pro zpětné záření atmosféry.
angl: atmospheric counterradiation; něm: atmosphärische Gegenstrahlung f; rus: противоизлучение в атмосферe  1993-a1
podpořila:
spolupracují: