Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření Země celkové
málo používaný název pro úhrn vlastního záření Země a slunečního záření odraženého Zemí.
angl: total radiation; slov: celkové žiarenie Zeme; něm: Gesamtstrahlung der Erde f; rus: суммарная радиация Земли  1993-a1
podpořila:
spolupracují: