Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona regenerovaná
slov: regenerovaná cyklóna; fr: cyclone régénérant m; rus: регенерирующий циклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: