Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zařízení hromosvodné
syn. hromosvod.
angl: lightning arrester, lightning protector; slov: hromozvodné zariadenie; něm: Blitzableiter m; rus: громоотвод  1993-a3
podpořila:
spolupracují: