Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zařízení pro příjem obrázků (snímků) z meteorologických družic
přijímací zařízení pro automat. příjem údajů z meteorologických družic upravené pouze pro příjem obrazové informace. Jde o pozemní zařízení systému pro automat. přenos obrázků (snímků). Obv. se skládá z rádiové části (v zákl. sestavě, tvořené anténním systémem, předzesilovačem, přijímačem, konvertory a výstupním zařízením), ze záznamové části, kterou nejčastěji tvoří radiofoto, faksimile, snímací obrazovka, světlovodiče apod., a z doplňkové techniky pro zpracování snímku s pomůckami pro jeho zeměp. orientaci. V. t. systém faksimilového vysílání z družic, systém družicový pro sběr dat a určování poloh mobilních automatických sledovacích prostředků.
  0000
podpořila:
spolupracují: