Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zařízení pro příjem údajů z meteorologických družic
zařízení určené k příjmu komplexní informace vysílané meteorologickou družicí. Obv. je součástí stanice pro příjem prvotních n. druhotných dat z meteorologických družic. Od zařízení pro příjem obrázku (snímků) z meteorologických družic se liší obv. účinnějším anténním traktem, automat. sledováním polohy met. družice, kvalitnějším přijímacím traktem, zápisem dat na magnetická média, vlastním procesorem k řízení a zpracování dat a dokonalejší vizuální záznamovou a vyhodnocovací technikou. Kvalitativně bývá toto zařízení velmi rozdílné podle zaměření a využití stanoviště. V. t. systém faksimilového vysílání z družic, systém družicový pro sběr dat a určování poloh mobilních automatických sledovacích prostředků.
  0000
podpořila:
spolupracují: