Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

závětří
prostor za překážkou ve směru proudění vzduchu, v klimatologii po směru převládajícího větru, kde se ještě projevuje závětrný efekt. Jeho dosah může být i několik set km za překážkou v závislosti na jejích vlastnostech (relativním převýšení, tvaru), uvažovaném meteorologickém prvku a na podmínkách v atmosféře (rychlosti větru a jeho orientaci vůči orografii, na vertikální stabilitě atmosféry aj.). Závětří však pozorujeme i za menšími přírodními nebo umělými překážkami, např. větrolamy.
angl: downwind side, lee side, leeward side; slov: závetrie, záveterná strana; něm: Lee f, Leeseite f; rus: подветренная сторона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: