Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zeď prachová nebo písečná
angl: dust wall, sand wall; slov: prachový alebo piesočný múr; něm: Sandmauer f, Staubmauer f; rus: пыльная или песчаная стена  1993-a3
podpořila:
spolupracují: