Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zesilování anticyklony
slov: mohutnenie anticyklóny; něm: Intensivierung des Hochdruckgebiets f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: