Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

změna meteorologického prvku lokální
změna hodnoty meteorologického prvku v pevně zadaném bodě. Mat. se vyjadřuje pomocí parciální derivace, např. lokální změna teploty T za jednotku času t jako ∂T / ∂t. Viz též změna meteorologického prvku individuální.
angl: local change of meteorological element; slov: lokálna zmena meteorologického prvku; něm: lokale Änderung des meteorologischen Elementes f; rus: локальное изменение метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: