Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

změna podnebí
syn. změna klimatická.
  0000
podpořila:
spolupracují: