Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

znečištění ovzduší pozaďové
dobře rozptýlená složka znečištění ovzduší, která je součástí regionálního nebo globálního znečištění ovzduší a kterou nelze přiřadit konkrétním zdrojům znečišťování. Lze ji samostatně měřit pouze v relativně čistých oblastech. Ve znečištěných oblastech se k ní přičítá znečištění z místních zdrojů znečišťování ovzduší.
angl: background air pollution; slov: pozaďové znečistenie ovzdušia; něm: Grundbelastung der Atmosphäre f, Luftbeimengung in Reinluftgebieten f; rus: фоновое загрязнение воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: