Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zóna frontální
syn. pásmo frontální – přechodné pásmo se zvětšenými gradienty tlaku a teploty vzduchu mezi vysokou studenou cyklonou a vysokou teplou anticyklonou. Určuje se na mapách barické topografie. Obvykle je spojeno se zvýšenou rychlostí proudění, v některých případech i s tryskovým prouděním. Pojem zóna frontální zavedl švédský meteorolog T. Bergeron v roce 1928. Viz též vchod frontální zóny, delta frontální zóny.
angl: frontal zone; slov: frontálna zóna; něm: Frontalzone f; rus: фронтальная зона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: