Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zóna húlav
  0000
podpořila:
spolupracují: