Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona sezonní
slov: sezónna cyklóna; něm: saisonale Zyklone f; fr: dépression de mousson f; rus: сезонный циклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: