Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zoofenologie
část fenologie zabývající se studiem časového průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů živočichů neboli živočišných fenologických fází v závislosti na počasí a klimatu. K těmto fázím neboli zoofenofázím patří především první výskyt škůdců (a nástup následných generací), kulminace výskytu škůdců, přílet ptactva, první zpěv, počátek kladení vajec, houfování ptactva a odlet ptactva.
angl: zoophenology; slov: zoofenológia; rus: зоофенология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: