Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zooklimatologie
slov: zooklimatológia  1993-a1
podpořila:
spolupracují: