Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva
soubor dat a/nebo informací sestavených a předávaných podle platných mezinárodních nebo vnitrostátních předpisů. Viz též zpráva meteorologická.
angl: message, report; slov: správa; něm: Nachricht f, Bericht m; rus: информация, сводка сообщение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: