Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva o družicovém pozorování tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu ve vyšších hladinách (SATEM)
zpráva o pozorování z meteorologické družice, která obsahuje soubor dat uvedený časovým a identifikačním záhlavím. Zpráva má dvě zákl. skupiny pro výšky od země do hladiny 10 hPa a nad 10 hPa. Rozdělení zprávy do sekcí umožňuje předávat údaje o polohách význačné oblačnosti, o tloušťkách oblačných vrstev a obsahu vody mezi zvolenými a standardními izobarickými hladinami, o tropo- pauze, o přízemní teplotě vzduchu, o prům. teplotách mezi nestandardními izobarickými hladinami a o obsahu vody mezi nestandardními tlak. hladinami.
angl: SATEM  0000
podpořila:
spolupracují: