Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva o družicovém pozorování záření jasné oblohy (SARAD)
zpráva o pozorováníz meteorologické družice obsahující údaje o záření směřujícím nahoru v různých oblastech spektra vlnových délek. V úvodní sekci obsahuje obecné identifikační údaje, ve druhé sekci zeměp. souřadnice s příslušnou vyhodnocenou oblačností a zenitovým úhlem Slunce, v další části vyhodnocená radiační data, a to ve třetí sekci v energ. jednotkách n. alternativně ve čtvrté sekci v odpovídajících teplotách absolutné černého tělesa.
angl: SARAD  0000
podpořila:
spolupracují: