Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva o přízemních meteorologických pozorováních z pozemní stanice zkrácená (SYRED)
do roku 1991 interně používané označení pro zprávu SYNOP z termínů 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, a 23 UTC.
slov: skrátená správa o prízemných meteorologických pozorovaniach z pozemnej stanice; něm: SYRED-Meldung; rus: СИРЕД  1993-a3
podpořila:
spolupracují: