Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva o stavu povrchu vzletové a přistávací dráhy (SNOWTAM)
zpráva obsahující údaje o stavu povrchu vzletové a přistávací dráhy při výskytu sněhu, ledu a podobných jevů. Za měření pro zprávu SNOWTAM a také za její sestavení zodpovídají správy letiště. V období zimního provozu letiště je ze zprávy SNOWTAM generována informace o stavu drah, která se následně zařazuje do pravidelné letecké meteorologické zprávy (METAR).
angl: SNOWTAM; slov: správa o stave povrchu vzletovej a pristávacej dráhy; něm: SNOWTAM-Meldung; rus: СНОВТАМ  1993-a3
podpořila:
spolupracují: