Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zrcátko oblačné
viz nefoskop.
angl: mirror nephoscope, reflection nephoscope; slov: oblačné zrkadielko; něm: Wolkenspiegel m; rus: зеркальный нефоскоп  1993-a1
podpořila:
spolupracují: