Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zvrat teploty
starší nevh. syn. pro termín inverze teploty vzduchu.
angl: abrupt change of temperature; slov: zvrat teploty; něm: Temperatursturz m; rus: резкое изменение температуры  1993-a2
podpořila:
spolupracují: