Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona vnětropická
nevh. označení pro mimotropickou cyklonu.
slov: mimotropická cyklóna; něm: außertropische Zyklone f; fr: cyclone extratropical m; rus: внетропический циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: