Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklus dvacetišestiměsíční
slov: dvadsaťšesťmesačný cyklus  0000
podpořila:
spolupracují: