Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklus dvouletý
slov: dvojročný cyklus; něm: quasi-zweijährige Schwingung f, Quasi-biennial-oscillation f; fr: oscillation quasi biennale f; rus: квазидвухлетний цикл  1993-a1
podpořila:
spolupracují: