Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára demarkační
v meteorologii čára na souborné kinematické mapě, která odděluje oblasti s výskytem středů anticyklon, popř. hřebenů vysokého tlaku vzduchu, kde většinou převládá anticyklonální zakřivení izobar či izohyps, od oblastí s výskytem středů cyklon, popř. brázd nízkého tlaku vzduchu s převládajícím cyklonálním zakřivením izobar či izohyps. Viz též mapa kinematická souborná.
angl: line of separation; slov: demarkačná čiara; něm: Grenzlinie f; fr: ligne de séparation f; rus: демаркационная линия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: