Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára rovnováhy
slov: čiara rovnováhy; něm: Gleichgewichtslinie f; fr: ligne d'équilibre f; rus: линия сходимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: