Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára střihu větru
čára, podél níž dochází k náhlé změně horiz. složek větru. Viz též horizontální střih větru.
angl: shear line; slov: čiara strihu vetra; něm: Scherungslinie f; fr: ligne de cisaillement f; rus: линия сдвига ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: