Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

částice Aitkenovy
angl: Aitken particles; slov: Aitkenove častice; něm: Aitkenteilchen n; fr: noyaux d'Aitken pl, particules d'Aitken pl; rus: частицы Айткена  1993-a2
podpořila:
spolupracují: