Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čepice oblačná
přibližně symetrický orografický oblak, přikrývající osamocené horské vrcholy. Zatímco jeho horní okraj je nad horským vrcholem, výška jeho vzhůru vyklenuté základny je pod úrovní vrcholu. Viz též pileus.
angl: cap cloud, cloud cap; slov: oblačná čiapka; něm: Wolkenkappe f; fr: nuage en capuchon m, pileus m; rus: облачная шапка  1993-a2
podpořila:
spolupracují: