Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

albedometr
přístroj pro měření albeda. Principiálně je tvořen pyranometrem upraveným tak, aby jeho vodorovně orientované čidlo mohlo být obráceno postupně směrem vzhůru a dolů. Z hodnot naměřených při obou polohách čidla se vypočte hledaný poměr. Albedometr se užívá např. k určení albeda oblaků nebo rozličných druhů zemského povrchu, jako trávy, sněhu apod.
Termín se skládá z lat. albedo „bělost“ a z řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: albedometer; slov: albedometer; něm: Albedometer n; fr: albédomètre m; rus: альбедометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: