Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čeření kouřové vlečky
jeden z tvarů kouřové vlečky. Vlečka je charakterizována velmi malým vert. rozptylem, zatímco laterální (boční) rozptyl může být významný. Čeření kouřové vlečky se vyskytuje v inverzní vrstvě při slabém proudění vzduchu.
angl: fanning; slov: čerenie dymovej vlečky; něm: Rauchfahne f; fr: panache de fumée en éventail; rus: веерообразный шлейф загразнений, лентообразный факел  1993-a1
podpořila:
spolupracují: