Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Česká meteorologická společnost
(ČMeS) – vědecká společnost sdružující zájemce o meteorologii v ČR, popř. čestné členy ze zahraničí. Vznikla r. 1993 jako nástupnická organizace Československé meteorologické společnosti. Její náplní je vědecká činnost, výměna informací mezi pracovníky z různých pracovišť a popularizace meteorologie. Ve své činnosti využívá různé formy přednáškové činnosti, jako např. semináře, konference i akce s mezinárodní účastí. Je řízena hlavním výborem v čele s předsedou. Základním dokumentem ČMeS jako zapsaného spolku jsou stanovy schválené Ministerstvem vnitra ČR. ČMeS je členem Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR a členem Evropské meteorologické společnosti. Členové ČMeS jsou organizačně začleněni do poboček (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava).
angl: Czech Meteorological Society; slov: Česká meteorologická spoločnosť; něm: Tschechische meteorologische Gesellschaft f; fr: Société météorologique tchèque f; rus: Ческое метеорологичекое Общество  2014
podpořila:
spolupracují: