Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

činitel
syn. faktor.
slov: činiteľ; něm: Faktor m; fr: facteur m; rus: фактор  1993-a2
podpořila:
spolupracují: